Վերջին Լուրեր [ News ]
Վերջին Լուրեր
APPELLO PATRIARCALE
Beirut
published Monday, 01 December 2014 at 09:14 by Tigran Avalyan

Servo di Gesù CristoNERSES BEDROS XIXcon la Misericordia di DioCatholicos Patriarca di Cilicia degli Armeni CattoliciAPPELLO PATRIARCALEAi nostri Onorevoli Fratelli Loro Eccellenze Arcivescovi, Vescovi,Reverendi Sacerdoti, Stimati Diaconi, Reverende Suore ed al Popolo FedeleGli armeni della Madre Patria e della Diaspora nel 2015 si preparano con eventi straordinari a celebrare il 100° Anniversario del Genocidio Armeno. Tale tappa chiamata ad essere di passaggio, innanzi tutto e al sopra di ogni cosa, deve essere l'espressione della nostra unità, del nostro impegno congiunto e ben coordinato, che è la priorità delle priorità della nostra nazione, quale precondizione per la realizzazione dei nostri obiettivi nazionali.Il nostro popolo avrà l'occasione di dare la sua testimonianza davanti alla comunità internazionale con la sua unione e la cospicua partecipazione alla Santa Messa in rito armeno, in occasione del Centenario del Genocidio Armeno, il 12 aprile 2015, che si celebrerà nella Basilica Vaticana di San Pietro presieduta da Papa Francesco, con la presenza delle Loro Eminenze Cardinali, gli Ambasciatori accreditati presso la Santa Sede, il clero e i fedeli di Roma. A questo evento storico rifletteranno i media internazionali che a sua volta attirerà l'attenzione della comunità internazionale sul Popolo Armeno e sulla Causa Armena.Siamo certi che, saprete incoraggiare nel miglior modo i fedeli, gli amici e vicini delle vostre eparchie e parrocchie a partecipare nella Città Eterna, a Roma, a questa storicamente memorabile cerimonia, alla quale seguirà la sera un Concerto speciale, che sarà una ode ai Martiri del Grande Male. La cospicua partecipazione dei nostri fedeli a tale evento consoliderà allo stesso tempo il nostro proposito di canonizzazione delle vittime del Genocidio quali martiri della fede.Come ai summenzionati eventi, considerati da lungo tempo dal comitato patriarcale per il centenario del Genocidio Armeno come i più importanti, così a tutti gli altri eventi organizzati all’interno delle comunità armene, con la partecipazione consapevole e senza riserve del nostro popolo alle iniziative per il centenario del Genocidio Armeno, daremo testimonianza della nostra fedeltà ai nostri un milione e mezzo di martiri e della loro salda fede e amore a Cristo e alla nazione. Allo stesso tempo, riconfermiamo la nostra attitudine alla vittoria della divina Giustizia, dei diritti e valori umani e soprattutto del sublime valore del martirio dal quale ha germogliato e prospera la rivitalizzazione e la gloriasa risurrezione del Popolo Armeno.Con la nostra paterna benedizione, Nerses Bedros XIXCatholicos Patriarca di Ciliciadegli Armeni Cattolici Dato nella Sede Patriarcale a BzommarGiorno tredicesimo di novembre A.D. 2014Sedicesimo anno del Nostro Patriarcato
Հայրապետական կոչ եւ Մեծ Եղեռնի 100 ամեակի յիշատակումի յայտարարութիւն
Պէյրութ Դիւան թիւ 286/14
published Monday, 01 December 2014 at 09:12 by Tigran Avalyan

Յիսուսի Քրիստոսի Ծառայ
ՆԵՐՍԷՍ ՊԵՏՐՈՍ ԺԹ.
Ողորմութեամբ Աստուծոյ
Կաթողիկոս Պատրիարք Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց
Հ Ա Յ Ր Ա Պ Ե Տ Ա Կ Ա Ն Կ Ո Չ
Մեր Պատուական Եղբայրներուն՝ Արհի. Արհի. Արքեպիսկոպոսներուն, Եպիսկոպոսներուն, Գերապատիւ Վարդապետներուն, Յարգոյ Քահանաներուն, Սարկաւագներուն, Առաքինազարդ Կոյսերուն եւ Հաւատացեալ Ժողովուրդին:
Հայաստանաբնակ եւ աշխարհասփիւռ համայն հայութիւնը կը պատրաստուի 2015-ին բացառիկ միջոցառումներով նշելու Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցը։ Շրջադարձային դառնալու կոչուած այս հանգրուանը ամէն բանէ առաջ եւ ամէն բանէ վեր պէտք է հանդիսանայ արտայայտութիւնը մեր միասնականութեան, մեր միասնական ու աւելի կազմակերպուած աշխատանքին՝ որ մեր ազգային առաջնահերթութեանց առաջնահերթն է՝ ըլլալով նախապայմանը մեր համազգային առաջադրանքներուն կենսագործումին։
Մեր ժողովուրդը՝ միջազգային հանրութեան իր այս միասնականութեան վկայութիւնը տալու առիթը պիտի ունենայ իր զանգուածային ներկայութեամբ հայածէս սուրբ Պատարագին զոր Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին առիթով պիտի մատուցանենք Վատիկանի սուրբ Պետրոսի Պազիլիքային մէջ 2015-ի Ապրիլի 12-ին Ֆրանչիսկոս հայասէր Սրբազան Քահանայապետին նախագահութեամբ, Կարդինալներու դասին, Վատիկանի մօտ լիազօրագրուած օտար դեսպաններուն ներկայութեամբ եւ հռոմաբնակ հոգեւորականներու եւ հաւատացեալներու մասնակցութեամբ: Այս պատմական իրադարձութեան պիտի արձագանգեն միջազգային լրատուամիջոցները եւ ան իր վրայ պիտի հրաւիրէ միջազգային հանրութեան ուշադրութիւնը եւ պիտի հրահրէ անոր հետաքրքրութիւնը Հայ ժողովուրդին եւ Հայ Դատի մասին։
Վստահ ենք որ ձեր թեմերէն եւ ժողովրդապետական սահմաններէն ներս, լաւագոյն պատշաճութեամբ եւ խանդավառութեամբ պիտի քաջալերէք ձեր հաւատացեալները, բարեկամներն ու շրջապատը մասնակցելու յաւիտենական քաղաքին՝ Հռոմի մէջ տեղի ունենալիք պատմականօրէն յիշարժան այս մեծախորհուրդ արարողութեան, որուն պիտի յաջորդէ բացառիկ համերգ մը, որ պիտի հանդիսանայ ներբող մը Մեծ Եղեռնի Նահատակաց։ Մեր ժողովուրդին մեծաթիւ մասնակցութիւնը միաժամանակ պիտի զօրացնէ Հայոց ցեղասպանութեան զոհերուն իբրեւ հաւատքի նահատակներ սրբադասման մեր առաջադրանքը։
Ինչպէս Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի մեր պատրիարքական յանձնախումբին կողմէ երկար ժամանակէ ի վեր առաջադրուած ծրագիրներուն գլխաւորը հանդիսացող վերոյիշեալ ձեռնարկներուն, նոյնպէս հայկական բոլոր հասարակութիւններէն ներս Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին նուիրուած միջոցառումներուն մեր ժողովուրդին գիտակից ու անվերապահ մասնակցութեամբ՝ վկայութիւնը պիտի տանք մեր հաւատարմութեան մեր մէկուկէս միլիոն նահատակներու հաւատքին եւ Քրիստոսի ու Ազգին հանդէպ անոնց անսասան սիրոյն։ Միաժամանակ պիտի վերահաստատենք մեր կառչումը աստուածայաղթ Արդարութեան, մարդկային անկորնչելի իրաւունքին ու արժէքներուն եւ յատկապէս նահատակութեան վսեմագոյն արժէքին, որմէ ծիլ առաւ եւ կ'ընձուղուի ահա վերակենդանացումը ու փառապանծ յարութիւնը Հայ Ազգին։
Հայրապետական օրհնութեամբ՝
† Ներսէս Պետրոս ժԹ.
Կաթողիկոս Պատրիարք Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկէ Հայոց
Տուեալ ի Կաթողիկոսական Աթոռոյն որ ի Զմմառ
Յաւուր երեքտասաներորդի ամսեանն Նոյեմբերի յամի Տեառն 2014-ի
Ի վեշտասաներորդում ամի Հայրապետութեան Մերոյ
Հաղորդագրութիւն
Զմմառու Պատրիարքական Կղերին Միաբանական Ժողովի 4-9 օգոստոս 2014 Զմմառ, Լիբանան
published Wednesday, 06 August 2014 at 14:29 by Tigran Avalyan

Զմմառու Պատրիարքական Կղերի Միաբանութիւնը իր արտակարգ ընդհանուր ժողովը պիտի գումարէ 4-9 օգոստոս 2014, Զմմառու դարաւոր վանքի նորակառոյց «Արծիւեան» սրահին մէջ, նախագահութեամբ՝ Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց Ամենապատիւ Տէր Ներսէս Պետրոս ԺԹ. Կաթողիկոս Պատրիարքին, հրաւէրով եւ կազմակերպութեամբ Միաբանութեան պատրիարքական Փոխանորդ՝ գերապայծառ Գաբրիէլ թ.ծ.վ. Մուրատեանին եւ վարչութեան:
Զմմառու դարաւոր վանքը իր խնկաբոյր կամարներուն ներքեւ պիտի ընդունի աշխարհի չորս կողմերէն հաւաքուած միաբան հայրեր, եպիսկոպոսներ եւ վարդապետներ:
Միաբանական այս ժողովը խորհրդակցական բացառիկ նիստ մը պիտի ըլլայ, որովհետեւ պիտի գումարուի Միջին Արեւելքի այս տագնապալի օրերուն, երբ քրիստոնեայ հատուածները բռնութեան ու հալածանքի կ'ենթարկուին:
Ժողովի ընթացքին պիտի քննարկուին Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ, Զմմառու Պատրիարքական Կղերի Միաբանութեան եւ հայ ժողովուրդին առջեւ ծառացած բազմատեսակ մարտահրաւէրները, որոնք կը վերաբերին հոգեւոր, եկեղեցական, հասարակական եւ ընկերային հարցերուն:
Միաբանական ժողովի օրակարգի հիմնական նիւթերն են.
• Զմմառու Պատրիարքական Միաբանութեան եւ Թեմական Առաջնորդութիւններու միջեւ յարաբերութեան մշակում:
• Միաբանական կեանքի եւ միաբանական հարցերու քննարկում եւ արժեւորում: Միաբանին յարաբերութիւնը վարչութեան եւ մայրավանքին հետ, ինչպէս նաեւ միաբաններուն կեանքը թեմերու մէջ:
• Քահանայական եւ միաբանական կոչումի տագնապը ներկայ դարուն:
• Միաբանութեան հովուական առաքելութիւնը Հայաստանի առաջնորդութեան մէջ:
Կը յայտարարենք նաեւ, թէ 12-13-14 օգոստոսին տեղի պիտի ունենայ երրօրեայ հոգեւոր ամփոփումի օրեր, որուն պիտի մասնակցին միաբան հայրեր, եպիսկոպոսներ եւ վարդապետներ ի պատրաստութիւն Աստուածածնայ Վերափոխման տօնին եւ Զմմառու վանքին անուանակոչութեան:
Տարիներու աւանդութեան համաձայն, այս տարի եւս մեծ հանդիսաւորութեամբ պիտի նշուի Աստուածածնայ Վերափոխման տօնը շաբաթ, 16 օգոստոս 2014-ին, երեկոյեան ժամը 18:00-ին, եւ պիտի մատուցուի հանդիսաւոր սուրբ Պատարագ՝ որպէս նախատօնակ: Իսկ կիրակի, 17 Օգոստոս 2014-ին, առաւօտեան ժամը 10:30-ին, Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց Ամենապատիւ Տէր Ներսէս Պետրոս ԺԹ. Կաթողիկոս Պատրիարքը հայրապետական սուրբ Պատարագ պիտի մատուցանէ եւ խաղողօրհնէք կատարէ: Սուրբ Պատարագի սրբազան երգեցողութիւնը պիտի կատարէ պատրիարքական «Կռունկ» երգչախումբը, ղեկավարութեամբ դոկտ. Եդուարդ Թորիկեանի:
Տօնակատարութեան իրենց մասնակցութիւնը պիտի բերեն ուխտակիր հաւատացեալներ ու հայ կաթողիկէ ժողովրդապետութիւնները:
Զմմառու Պատրիարքական Կղերի Միաբանութեան առջեւ բաց է լուսաշող առաքելութեան դաշտը: Կարեւոր է միացնել ճիգերը, համադրել ուժերը եւ միասիրտ ու միախորհուրդ՝ բերել լիաբուռն օժանդակութիւնը Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկէ հայոց պատրիարքական Աթոռին եւ Պատրիարքական Կղերին Միաբանութեան վերելքին:
29 յուլիս 2014
Դիւան
Զմմառու Պատրիարաքական Կղերին Միաբանութեան
ՆԱՀԱՏԱԿԱՑ ԵՐԱՆԱՑՄԱՆ ԴԱՏԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԵԱՆ ԿՈՉ
ՆԵՐՍԷՍ ՊԵՏՐՈՍ ԺԹ. Կաթողիկոս Պատրիարք Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց
published Sunday, 13 April 2014 at 21:40 by Tigran Avalyan

ՀՈՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ
100-րդ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ
ՆԱՀԱՏԱԿԱՑ ԵՐԱՆԱՑՄԱՆ ԴԱՏԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԵԱՆ ԿՈՉ
Յիսուսի Քրիստոսի Ծառայ
ՆԵՐՍԷՍ ՊԵՏՐՈՍ ԺԹ.
Ողորմութեամբ Աստուծոյ
Կաթողիկոս Պատրիարք Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկէ Հայոց
ՈՂՋՈՅՆ ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱՒԱՆԴ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ
Մեր պատուական եղբայրներուն՝ Արհի. Արհի. Արքեպիսկոպոսներուն, Եպիսկոպոսներուն, Գերյարգելի եւ Գերապատիւ Վարդապետներուն, Արժանապատիւ Քահանաներուն, Յարգոյապատիւ Սարկաւագներուն, Առաքինազարդ Քոյրերուն եւ բարեպաշտ հաւատացեալ ժողովուրդին։
1915-ի Հայոց Ցեղասպանութեան հարիւրամեակին ընդառաջ, Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցին, համաձայն Հռոմի Սուրբ Աթոռին 2007-ին հրատարակած «Մայր Սրբոց» Ուղեցոյցին, կը շարունակէ Մարտինի Արքեպիսկոպոս Իգնատիոս Մալոյեանի Երանացումով սկիզբ առած դատական գործընթացը՝ պաշտօնապէս բացուած հռչակելով դժոխային Ցեղասպանութեան հետեւանքով նահատակուած հոյլ մը կղերականներու, կրօնաւորուհիներու եւ աշխարհական դասի Երանացման Դատը։
Վստահ ենք թէ սոյն երանացումը ո՛չ միայն պիտի ամրապնդէ Քրիստոնէական Հաւատքը հայ ժողովուրդին մէջ, այլ նաեւ մեծապէս պիտի նպաստէ 20-րդ դարու առաջին Ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչումին, մասնաւորաբար մինչեւ օրս լուռ մնացած պետութիւններուն եւ Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան կողմէ, միաժամանակ պանծացնելով մարդկային Արդարութիւնը, դատապարտելով Ցեղասպանութիւնը ծրագրած եւ գործադրած Օսմանեան պետութիւնը, վերահաստատելով հայ ժողովուրդին արդար հատուցման իրաւունքը եւ կանխարգիլելով ցեղասպանական արարքներու կրկնութիւնը։
Առ այդ, կը խնդրենք Արհի. Արհի. Արքեպիսկոպոսներէն, Եպիսկոպոսներէն, կղերէն եւ մեր աղօթասէր հաւատացեալներէն, որ ընդառաջեն մեր կոչին իրենց աստուածահաճոյ աղօթքներով եւ վկայութիւններով, որպէսզի անհերքելի պատմական փաստարկութիւններով օժտուած մեր խնդրանք-դիմումը արժանանայ Տիեզերական Եկեղեցւոյ հաւանութեան ինչպէս նաեւ Արդարադատութեան Ատեաններու եւ Պետութիւններու զօրակցութեան։
Թող Երանելի Իգնատիոս Մալոյեանը եւ Զմմառու ցաւագին Տիրամայրը օրհնեն Հայ Ազգին ճանապարհորդութիւնը դէպի խաղաղութեան, արդարութեան եւ բարօր կեանքի անդաստանները։
† Ներսէս Պետրոս ժԹ.
Կաթողիկոս Պատրիարք Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկէ Հայոց
Տուեալ ի Կաթողիկոսական Աթոռոյն որ ի Զմմառ
Յաւուր տասներեքերորդի ամսեանն Ապրիլի յամի Տեառն 2014-ի
Ի հնգետասաներորդում ամի Հայրապետութեան Մերոյ
Ի տօնի Ծաղկազարդի
ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄ ՔԱՌԱՍՆՈՐԴԱՑԻ ԱՌԻԹՈՎ
Լիբանան
published Thursday, 06 March 2014 at 11:58 by Tigran Avalyan

Յիսուսի Քրիստոսի Ծառայ
ՆԵՐՍԷՍ ՊԵՏՐՈՍ ԺԹ.
Ողորմութեամբ Աստուծոյ
Կաթողիկոս Պատրիարք Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց
ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄ
ՔԱՌԱՍՆՈՐԴԱՑԻ ԱՌԻԹՈՎ
ՈՂՋՈՅՆ ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱՒԱՆԴ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ
Մեր Պատուական Եղբայրներուն` Արհի. Արհի.
Արքեպիսկոպոսներուն, Եպիսկոպոսներուն, Գերապատիւ Վարդապետներուն,
Յարգոյ Քահանաներուն, Սարկաւագներուն,
Առաքինազարդ Կոյսերուն եւ Հաւատացեալ Ժողովուրդին
«Ան աղքատացաւ, որպէսզի դուք հարստանաք անոր աղքատութեամբ» (2 Կորն 8, 9)
Մեր Մայրը սուրբ Եկեղեցին, իմաստնօրէն ցոյց կու տայ մեզի ուղին որ կ‏‏‏'առաջնորդէ դէպի փրկութիւն ու երջանկութիւն, հրաւիրելով մեզ, տարուայ իրերայաջորդ ծիսական առիթներուն, խորհրդածելու այն էական ճշմարտութիւններուն մասին որոնք կը բխին Քրիստոսի հռչակած Աւետարանէն կամ Բարի Լուրէն։
Քրիստոսի հրապարակային կեանքն ու քարոզութիւնը սկիզբ կ'առնեն քառասնօրեայ առանձնութեամբ անապատին մէջ ուր, աղօթքի ու ծոմի ապաշխարութեան առընթեր, ան ինքզինքը կը նուաստացնէ` կամաւորապէս ենթարկուելով սատանային երրեակ փորձութիւններուն։
Ա՛յսպէս կը սկսի Քրիստոսի անմիջական պատրաստութիւնը առաքելական գործունէութեան։ Ա՛յսպէս կը բացուի աւետարանացումի եւ փրկագործութեան խորհուրդին նոր էջը, որ սահմանուած էր յեղաշրջելու աշխարհի պատմութիւնը։
Ի նմանութիւն Քրիստոսի այս գործելակերպին, Եկեղեցին մեր առջեւ կը դնէ քառասուն օրերու ժամանակամիջոց մը`հոգեւոր կեանքի լուրջ բարենորոգում մը կատարելու համար։ Քառասուն օրեր ուր, Քրիստոսի նման, եթէ ոչ մարմնական` գէթ հոգեկան անջատումի ու ամփոփումի մթնոլորտ ստեղծենք մեր մէջ եւ մեր շուրջը, անդրադառնալու համար թէ ինչո՞ւ կ'ապրինք այս աշխարհին մէջ, եւ աւելի ի՞նչ կրնանք ընել` նորոգուած ուժերով դիմակալելու համար մեզի սպառնացող դժուարութիւնները։
Այս քառասուն օրերը, եկեղեցական բառամթերքով ճանչցուած իբր Քառասնորդաց կամ Մեծ Պահքի շրջան, ծիսական նոր տարեսկիզբ մը կը գոյացնեն։ Անոր իմաստն ու նպատակն է` մեզ պատրաստել դէպքի մը որ գագաթնակէտն է քրիստոնէական հաւատքին, այսինքն` Քրիստոսի յաղթանակը մահուան վրայ, նախ իրը` ապա մերինը։ Յարութիւնը քրիստոնեայ մեծագոյն տօնն ըլլալով, մեզմէ կը պահանջէ լուրջ պատրաստութիւն, լիովին յանձնուելով Ամենակալ Աստուծոյ անսահման գթութեան, արժանաւորապէս դիմաւորելու համար այդ եզակի եղելութիւնը։ Եւ այդ կ'ըլլայ միայն բացառիկ միջոցներ ձեռք առնելով։
Եթե կարենայինք այդ հոգեւոր զարթնումի ու պատրաստութեան աշխատանքին յատկացնել մասնիկ մը միայն այն գուրգուրանքին զոր կը շռայլենք մեր մարմնաւոր բարօրութեան, զգալի բարեփոխում մը կատարուած կ'ըլլար մեր հոգեւոր կեանքին մէջ. այդ` առիթ պիտի ըլլար նաեւ գիտակցելու թէ ի՛նչ կարեւոր դեր ունինք կատարելիք Եկեղեցւոյ մէջ`Աւետարանը սփռելու մեր կեանքի վկայութեամբ, ինչպէս նաեւ ընկերութեան մէջ` արդարութիւնը իրագործելու եւ ճշմարտութեան հետապնդումը յառաջ տանելու համար։
Մեծ Պահքի ընթացիկ ըմբռնումը մեր մտքին առջեւ կը բերէ աւետարանական երեք յորդորները որ սրբութեան առաջնորդող ամէնէն ազդու միջոցները կը նկատուին. աղօթք, ծոմապահութիւն եւ ողորմութիւն։ Դժբախտաբար այս երեք բառերը, բազմիցս յեղյեղուած, հետզհետէ կը կորսնցնեն իրենց ուժականութիւնը։ Ճիշդ է, գիտենք որ աղօթքը միայն Մեծ Պահքի յատուկ պարտաւորութիւն չէ։ Գիտենք նաեւ թէ ծոմ պահելու համար հարկ չկայ Քառասնորդաց շրջանին սպասել։ Գիտենք դարձեալ թէ ողորմութիւն ընելու առիթը չի սահմանափակուիր քառասուն օրերով։ Երեքն ալ քրիստոնէական կատարելութեան հասնելու անփոխարինելի ուղիներ են։ Սակայն, դժբախտաբար, հաւատքը ապրելու եռանդը հաւասարապէս վառ չի մնար մեր մէջ ամբողջ տարուայ ընթացքին։ Հոգեւոր կեանքի աճումին կը սպառնայ մեքենայօրէն կրկնուած, հոգեզուրկ աղօթքը։ Ուստի Եկեղեցին հարկ է սեպէ մերթ ընդ մերթ ցնցել մեզ, մղելով մեզ լուրջ խորհրդածութեան`մեր կեանքին նպատակին մասին` աւետարանական յորդորները յիշեցնելով։ Վերազարթնումի առաջին եւ վճռական քայլն է ատիկա։
Մեծ Պահքը, ի վերջոյ, ուրիշ բան չէ եթէ ոչ կամքը` թօթափելու հոգեկան թմրութեան վիճակը որ կը ջլատէ մեր ուժերը, հարկը`գէթ տարին անգամ մը հոգեւոր ախտաճանաչում մը կատարելու, կարիքը`մենք զմեզ ինքնաքննութեան ենթարկելու, որպէսզի աւելի լաւ ճանչնանք զԱստուած եւ մենք զմեզ։ Իրապաշտ ու անկեղծ է աս աղօթքը զոր սրբութեան ձգտող հոգի մը կ'ուղղէր Աստուծոյ. «Տէր Յիսուս, ես հեռացած եմ ոչ միայն քեզմէ` այլ նաեւ ինծմէ: Ըրէ որ ճանչնամ իմ ներսս տիրող խաւարը` որպէսզի ցանկամ փնտռել քո՛ւ լոյսդ:
Աստուծոյ մնայուն որոնումը ջանք կը պահանջէ, բայց միաժամանակ ուրախութեան աղբիւր է ան: Զիրար սիրող երկու էակներ ճիգ չեն խնայեր իրենց փոխադարձ սիրոյ ապացոյցը տալու համար: Կը զրկուին շատ մը բաներէ որոնք մէկուն կամ միւսին տհաճութիւն կրնան պատճառել: Իրենց համար շատ բնական է որոշ տառապանքներ յանձն առնել` իրենց սէրը զտելու եւ կատարելութեան հասցնելու համար:
Չենք կրնար նկատի առնել մեր սէրը Աստուծոյ հանդէպ նոյն համեմատութեամբ` եթէ մեզի համար վերացական էակ մը կը ներկայացնէ ան, փոխանակ ըլլալու այն` ինչ որ է իսկապէս. մեր Արարիչը, բայց մանաւանդ մեր Հայրը, ինչպէս որ ինքն իսկ կը սիրէ ճանչցուիլ մեզմէ. Հայր մը որու էութի՛ւնն իսկ կը պահանջէ սիրել իր արարածը եւ գուրգուրալ անոր վրայ` իբր իր հարազատ որդին: Աւետարանը կը սիրէ այս տիտղոսով ճանչցնել զԱստուած մեզի, յատկապէս երբ Յիսուսի բերնով Տէրունական Աղօթքը կը սորվեցնէ մեզի` «Հայր» կոչելով զԱստուած: Առակները աւելի եւս ցայտուն կը դարձնեն պատկերը Հօր` որու սէրն ու ողորմութիւնը չափ ու սահման չեն ճանչնար:
Ասոր համար է որ Եկեղեցին, Մեծ Պահքի այս ծիսական կարեւոր ժամանակաշրջանը աղօթքի ու դարձի ժամանակ հռչակելով, կու տայ մեզի պատկերալից օրինակը Աստուծոյ ողորմութեան ու սիրոյն: Վեց Կիրակիները որ կը բաժնեն մեզ Յարութեան Կիրակիէն, մէկական սքանչելի պատկերներն են այդ աստուածային յատկութիւններուն:
Առաջին Կիրակին կը ներկայացնէ Աստուծոյ արարչագործութեան գլուխ գործոցը, մարդը, որ կը զետեղուի դրախտին մէջ`վայելելու համար անխառն ու անվերջ երջանկութիւնը: Երկրորդ Կիրակին կու տայ ցաւալի պատկերը մարդուն ըմբոստութեան իր Արարչին դէմ եւ արդարացի զրկումը սկսզբնական երջանկութենէն` արտաքսումովը դրախտէն: Երրորդ Կիրակին տպաւորիչ օրինակն է հօր մը սրտին մեծութեան, որ թեւաբաց ու համբոյրներով կ'ողջագուրէ իր մոլորած բայց զղջական անառակ որդին: Չորրորդ Կիրակին կը պատմէ հեռատէս գործելակերպը ճարպիկ տնտեսի մը, որ իր ապագան ապահովելու համար հնարամիտ միջոցներու կը դիմէ: Հինգերորդ Կիրակին առակն է դատաւորի մը, որ երկար ատեն անտեսելէ ետք այրիի մը թախանձանքները` ի վերջոյ տեղի կու տայ անոր պնդումներուն դիմաց եւ կը տեսնէ անոր դատը. օրինակն է այս, Յիսուսի մտքին մէջ` յարատեւ աղօթքի զօրութեան: Վեցերորդ Կիրակին, վերջապէս, առիթ կու տայ Քրիստոսի` ձաղկելու փարիսեցիական կեղծաւորութիւնը եւ դրուատելու ճշմարիտ աստուածասիրութիւնը, որ ցուցամոլութիւն չէ այլ աստուածային պատուէրներուն անվերապահ ապրումը:
Սիրելի հաւատացեալներ, հակառակ այն թիւր ըմբռնումին թէ Եկեղեցին Մեծ Պահքը կը պարտադրէ մեզի իբր տրտմութեան ու թախիծի օրեր, հարկ է որ լաւ ըմբռնենք անոր հարազատ իմաստը եւ ըստ այնմ ապրինք զայն: Մեծ Պահքը, պարզապէս, ամենապատեհ ժամանակն է` ներքնապէս ու խորապէս մաքրուելու եւ վերադառնալու մեր Հօր:
Քրիստոս ի՛նքը ըսած է թէ` «Երբ ծոմ կը պահէք`մի՛ տրտմիք փարիսեցիներուն նման, որոնք խոժոր կերպարանք կ'առնեն… Երբ ծոմ պիտի պահես` օծէ՛ գլուխդ, լուա՛ երեսդ, որպէսզի ծոմդ երեւայ ո՛չ թէ մարդոց` այլ Հօրդ, որ կը տեսնէ քեզ ծածուկին մէջ» (Մտթ 6, 16-18)։ Ճիշդ է որ այսօր մարդիկ չեն մրցիր իրարու հետ` իրենց ծոմապահութեամբ պարծենալու համար: Շատեր, ընդհակառակը, կ'ամչնան ցոյց տալու այդ, ոմանց հեգնանքին առարկան չդառնալու համար։ Եւ սակայն այդ նոյն մտավախութիւնը չունին երբ անթիւ զրկանքներու կ'ենթարկուին`առողջապահական կամ գեղագիտական պահանջքներու գոհացում տալու համար:
Սիրելի հաւատացեալ, Մեծ Պահքը զիս, ամէնքս, հարցադրումներու դիմաց կը դնէ:
Համոզուա՞ծ եմ ես` թէ աղօթքը պարտադիր հրահանգ մը չէ, այլ` կեանքիս էական մէկ մասը, ա՛յնքան անհարժեշտ` որքան սնունդը եւ օդը զոր կը շնչեմ: Կարիք է աւելի քան պարտականութիւն: Իրաւունք ունի՞մ զայն անտեսելու: Քրիստոս ի՛նքը որ, Աստուած ըլլալով, պէտք չունէր աղօթելու, աղօթողի գերազանց օրինակը տուաւ մեզի:
Կը հաւատա՞մ որ երկինքի արքայութիւնը մտնելու համար կ'արժէ որոշ զրկումներու ենթարկուիլ: Խիղճս կը թոյլատրէ՞ որ, ի տես դժնդակ, անմարդկային պայմաններու տակ ապրող հազարաւոր էակներուն, փակեմ աչքերս ու ականջներս, չտեսնելու եւ չլսելու համար անոնց օգնութեան թախանձանքը. այս օրերուս յատկապէս, երբ ականատես ենք մեծ ու փոքր, ծեր ու երեխայ` անթիւ անձերու տառապանքին, որ խլուած իրենց հողէն ու տունէն, լեռ ու ձոր կը թափառին, կտոր մը հաց ու երդիք մը մուրալով:
Քառասնորդաց շրջանը Աստուծոյ շնորհքը եւ ներողութիւնը վերագտնելու բացառիկ առիթն է, եթէ ուզենք հաւատարմօրէն գործադրել Աւետարանին յորդորը. «Ապաշխարեցէ՛ք, որովհետեւ մօտեցած է երկինքի արքայութիւնը» (Մտթ 3, 2):
Չենք կրնար Քառասնորդացի այս օրհնաբեր շրջանը թեւակոխել առանց մտաբերելու, ինչպէս կը յորդորէ մեր սիրելի Ֆրանչիսկոս Քահանայապետը, թէ Քառասնորդացը պատեհ առիթ է տիրանալու հոգեւոր աղքատութեան հոգիին, մերկանալով կարգ մը բաներէ որոնք մեր սրտերը կը խճողեն եւ մեզ գերի կը դարձնեն շատ մը աւելորդ բաներու: Նմանինք Քրիստոսի, որ «աղքատացաւ որպէսզի դուք հարստանաք անոր աղքատութեամբ» (2 Կորն 8, 9):
Կը հայցեմ Սուրբ Հոգիին շնորհքները մեր բոլորին վրայ, որպէսզի այս Մեծ Պահքի օրհնեալ քառասուն օրերը մեզ քայլ մը առաջ տանին դէպի այն կատարելութիւնը զոր Քրիստոս իր կեանքովն ու քարոզութեամբը յանձնարարեց մեզի:
Տուեալ ի Կաթողիկոսական Աթոռոյն որ ի Զմմառ
Յաւուր երկրորդի ամսեանն Մարտի, յամի Տեառն 2014-ի
Ի հնգետասաներորդում ամի Հայրապետութեան Մերոյ
Ի տօնի Բուն Բարեկենդանի
+ Ներսէս Պետրոս ժԹ.
Կաթողիկոս Պատրիարք Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկէ Հայոց
ՈւՇԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
Արբանեակային հեռարձակման նոր ալիքային հաճախականութիւնները
published Sunday, 23 February 2014 at 21:16 by Tigran Avalyan

6 Յունուար 2014 – էն սկսեալ, Telepace հեռուստակայանը միայն Եւրոպայի եւ Միջին Արեւելքի համար, եթեր կը հեռարձակուի HD Ֆորմաթով: Այս պատճառով, փոփոխութեան պիտի ենթարկուին նաեւ արբանեակային հեռարձակման ալիքային հաճախականութիւնները:Բացի այդ, հարկաւոր է ձեռք բերել HD հնարաւորութիւն ունեցող ընդունիչներ:Ստորեւ, կը ներկայացնենք Telepace կայանի արբանեակային հեռարձակման նոր ալիքային հաճախականութիւնները:http://www.telepacearmenia.it/satellite.php
Satellite Eutelsat Hotbird 13B @ 13° E
Transponder Txp 89
Frequency 12476 MHz - Horizonatal (H)
FEC 3/4
Symbol Rate 29900 MSym/sec
Video PID 2041
Audio 1 PID 2042 (Italian)
Audio 2 PID 2043 (International)
Channel 515 decoder Sky HD
ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅՈՑ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԱՄԵՆԱՊԱՏԻՒ ՀՈԳԵՒՈՐ ՏԻՐՈՋ
Դիւան հայ կաթողիկէ Պատրիարքարանի
published Thursday, 30 January 2014 at 15:26 by Tigran Avalyan

Ամենապատիւ եւ գերերջանիկ Ներսէս Պետրոս ԺԹ. կաթողիկէ հայոց Կաթողիկոս Պատրիարքը՝ երեքշաբթի, 28 յունուարի երեկոյեան ընդունեց այցելութիւնը Արեւմտահայոց Ազգային Համագումարի խորհուրդի երկու ներկայացուցիչներու՝ տիարք Սեւակ Արծրունիի եւ Վարդան Թաշճեանի, ի ներկայութեան Հայոց Ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի ոգեկոչման պատրիարքական յանձնախումբի անդամներէն Պր. Սարգիս Նաճարեանի եւ Կրէկուար Գալուստի։
Հիւրերը ամենապատիւ Հոգեւոր Տիրոջ տեղեկացուցին այն հաւաքի մասին, որ տեղի ունեցած է 18 յունուար 2014-ին, Թուրքիոյ մայրաքաղաք Անգարայի «Ալպա Անգարա» հիւրանոցին մէջ, «Հրանդ Տինքի սպանութիւնը՝ 2015-ի հեռանկարին» խորագրով եւ կազմակերպութեամբ Անգարայի Մտքի Ազատութեան Նախաձեռնութեան եւ Արեւմտահայոց Ազգային Համագումարին (ԱԱՀ)։ Անոնք անդրադարձան հաւաքի եզրափակիչ յայտարարութեան, ուր նշուած է թէ հաւաքին խօսք առած են Թուրքիոյ մտաւորականութեան տարբեր շրջանակները ներկայացնող ազգութեամբ հայ, ասորի, ալեւի, թուրք եւ քիւրտ ծանօթ պատմաբաններ, ակադեմականներ, իրաւաբաններ, լրագրողներ եւ քաղաքական գործիչներ, որոնք վեր առած են Հրանդ Տինքի աւանդը՝ Թուրքիոյ մէջ արդարութեան եւ պատմական ճշմարտութիւններու վերահաստատման ի խնդիր պայքարին մէջ։ Անոնք միաժամանակ շեշտած են Հայոց Ցեղասպանութեան պատասխանատուութեան եւ Թուրքիոյ մէջ հայ ժողովուրդին կրած բարոյական եւ նիւթական վնասներու հատուցման անժամանցելիութիւնը եւ իրենց զօրակցութիւնը յայտնած են 1915-ի Ցեղասպանութենէն տուժած ժողովուրդներու պահանջատիրութեան։ Հաւաքի եզրափակիչ յայտարութեան մէջ, մասնակիցները ներկայացուցած են տասնեակ մը առաջարկներ «1915-ի Ցեղասպանութեան ճանաչման, հատուցման եւ Թուրքիոյ հասարակութիւնը այս ամօթէն փրկելու վերաբերեալ»։
Աւելի քան ժամ մը տեւած հանդիպումին ընթացքին տեղի ունեցած խօսակցութիւնը շօշափեց նաեւ Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման եւ հատուցման գործընթացի շրջագիծէն ներս ԱԱՀ.ի ծաւալած աշխատանքները եւ յառաջիկայ ծրագիրները, եւ ընդհանրապէս Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման եւ պահանջատիրութեան վերաբերեալ հիմնահարցեր, որոնց դէմ յանդիման կը գտնուի այսօր համայն Հայութիւնը։ Ամենապատիւ Հոգեւր Տէրը վերահաստատեց իր զօրակցութիւնը ամէն նախաձեռնութեան որ կը նպաստէ հայ ժողովուրդի արդար իրաւունքներու վերականգնումին ու հատուցման եւ շեշտեց նման նախաձեռնութիւնները միասնական շարքերով կատարելու հրամայականը։
Բացում Ծէսին նուիրուած Յոբելինական Տարուան Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ – Ս. Եղիա Աթոռանիստ եկեղեցի 26 Յունուար 2014
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց Տէր Ներսէս Պետրոս ԺԹ. Կաթողիկոս Պատրիարքի խօսքը
published Monday, 27 January 2014 at 17:34 by Tigran Avalyan

Արհիապատիւ Գերապայծառ Տէր
Monseigneur le Conseilleur de la Nonciature Apostolique au Liban
T.R.P. Abbé Youhanna Tabet
Գերապայծառ, Գերյարգելի, Գերապատիւ եւ Արժանապատիւ հայրեր
Յարգոյապատիւ Սարկաւագներ
Առաքինափայլ Մայրապետներ
եւ յոյժ սիրելի աշխարհականներ,
Վատիկանեան Տիեզերական Ժողովի հոգեխօս Ծէսին Սահմանադրութեան յիսնամեակին առիթով, Ծիսական Պատրիարքական Յանձնախումբը՝ գլխաւորութեամբ Արհի. Հ. Մանուէլ Եպս. Պաթագեանի, եւ գործակցութեամբ Գերյ. Հ. Անդրանիկ Ծ. վրդ. Կռանեանի եւ Հ. Վարդան վրդ. Գազանճեանի, մեծապէս կարեւոր նկատեց վերարծարծել մեր կղերին եւ մեր հաւատացեալներուն կեանքին մէջ ծիսակատարումներուն հոգեշահ ապրումը: Արդարեւ, ծիսական արարողութիւնները մեր հաւատքին արտայայտութիւնը պէտք է ըլլան եւ անոնց մասնակցելով՝ պէտք է որ մեր կեանքի վկայութեամբ արտայայտենք զանոնք Քրիստոսին նմանելով՝ ամէն մարդ սիրելով եւ անկեղծ նուիրումով:
Սուրբ Պատարագը, սուրբ խորհուրդները, եւ այլ արարողութիւնները որոնց կը մասնակցինք լոկ պարտաւորութիւններ պէտք չէ ըլլան: Եթէ ոչ, ապարդիւն պիտի մնան, չըսելու համար ժամանակի կորուստ պիտի համարուին, եթէ ամէն աղօթքէն ետք չենք փոխուիր մեր ապրելակերպին մէջ, մեր առօրեայ փոխ յարաբերութիւններուն մէջ ուրիշներուն հետ, եւ մանաւանդ՝ մեր մօտեցումին մէջ Յիսուսին՝ անոր կեանքին ու չարչարանքներուն, յատուկէն անոր սիրոյ եւ ներումի ոգիին:
Հինգերորդ դարու մեծ Հայրապետը՝ Ս. Յովնան Մանդակունի այսպէս կ'արտայայտուի. «ճշմարիտ հաւատքով կ'իմանանք թէ Քրիստոս ներկայ է խորանին վրայ: Իրեն կը մերձենանք, զինք կը տեսնենք, զինք կը շօշափենք, զինք կը համբուրենք եւ զինք կ'ընդունինք մեր մէջ»: Սիրելիներս, մեր Հայրապետին սրբալոյս այս խօսքերը մեզմէ ո՞վ կրնայ զանոնք համոզումով կրկնել, եւ մենք ո՞րքանով զանոնք կ'ապրինք, ամէն անգամ որ սուրբ պատարագին կամ այլ արարողութեան մը կը մասնակցինք:
Հին ասացուածք մը կ'ըսէ. Օրէնք աղօթից, օրէնք հաւատալեաց: Այս խօսքին իմաստը սա է. աղօթքը կապուած է հաւատքին: Առանց հաւատքի, ծիսակատարութիւնը կը վերածուի լոկ եկեղեցական պարտականութիւն կամ աւանդական սովորութիւն, ինչպէս յաճախ կը պատահի:
Փաստ. քանի քանի անգամներ սուրբ պատարագին ներկայ կը գտնուինք առանց որեւէ բարելաւում մը զգալու մեր յարաբերութեան մէջ Յիսուսին հետ եւ ընկերոջ հետ: Մեր մտածելակերպը եւ մեր վարուելակերպը նոյնն են. կը շարունակենք ապրիլ առաջուան պէս՝ դրամը կը գերադասենք ամէն բանէ վեր, կը շարունակենք չխօսիլ ասոր կամ անոր հետ, եւ չենք ներեր մեր հակառակորդներուն: Ասոր համար, ոմանք Պատարագին չեն գար այլեւս, զայն նկատելով ժամանակի կորուստ, որովհետեւ անկէ չեն օգտուիր եւ անոնց դժուարութիւնները նոյնը կը մնան տան մէջ, գործին մէջ, ազգականներուն եւ դրացիներուն հետ: Շատեր առաջնութիւնը կու տան գործին կամ հանգիստին եւ մէկը կ'ըսէ. եթէ ժամանակ ունենամ, Եկեղեցի պիտի երթամ: Յայտնի է որ Աստուած այլեւս առաջին տեղը չի գրաւեր այդ անձին կեանքին մէջ, ինչպէս որ պէտք էր ըլլալ, այլ դժբախտաբար՝ Աստուած երկրորդ, երրորդ, կամ երբեմն վերջին տեղը կ'անցնի:
Ինչո՞ւ համար աղօթքը չի տար պէտք եղած սնունդը մեր հոգիին, մեր առօրեայ կեանքին, եւ չենք զգար անոր կարեւորութիւնը, ոչ միայն, այլ անոր անհրաժեշտութիւնը ուրախ ապրելու համար:
Պատասխանը յստակ է. մեր հաւատքը Աստուծոյ վրայ տկարացած է: Մեր ըմբռնումը աղօթքին մասին, որպէս հարկաւոր սնունդ մեր առօրեայ կեանքին համար, դժբախտաբար նսեմացաւ: Կենսական կապ չենք գտներ այլեւս աղօթքին եւ մեր ամէն օրուայ ապրումին միչեւ:
Մեր մարմինը առողջ պահելու համար, անոր սնունդ կու տանք ամէն օր: Եթէ ոչ, մեր առողջութիւնը կը տկարանայ եւ կը հիւանդանանք:
Նոյնն է մեր հոգեւոր կեանքին համար՝ որպէսզի երջանիկ ըլլանք, պէտք ունինք ամէն օր հոգեւոր յատուկ սնունդի, ճիշդ ինչպէս կ'ընենք մեր մարմնին համար: Ո՞ր տեսակ սնունդի պէտք ունինք:
ա- Ամէն օր յարաբերութիւն մշակել անհունօրէն մեզ սիրող Յիսուսի անձին հետ՝ կամ առանձնական աղօթքով եւ կամ եկեղեցական արարողութիւններով, ինչպէս է սուրբ պատարագը:
բ- Կարդալ կամ լսել, եւ ըմբռնել խօսքը Աստուծոյ եւ Անոր սէրը մեզի հանդէպ՝ ըլլայ տան մէջ, անոր մասին խորհրդածելով, ըլլայ քարոզ լսելով արարողութիւններուն ընթացքին, ուր Ս. Գիրքի ընթերցումներ կ'իմանանք եւ քարոզը կը լսենք: Անոնք շատ կարեւոր են հաւասարակշիռ կեանք մը ունենալու համար:
գ- Բարեգործութիւններ ընել որպէս հարազատ քրիստոնեայի կեանքի վկայութիւն:
Այն ժամանակ, աղօթքը ծանր պարտականութիւն պիտի չթուի մեզի, այլ՝ ուրախ պահ մը եւ սովորական ընթացք մը, ճիշդ ինչպէս ամէն օր կերակուր կու տանք մեր մարմնին: Այսպէս երջանկութիւն պիտի ունենանք:
Այն ժամանակ, աղօթքին համար ժամանակ պիտի գտնենք ինչպէս օրական երեք անգամ ճաշ ուտելու ժամանակ կը յատկացնենք:
Այն ժամանակ, կեանքը նոր իմաստ մը պիտի ունենայ, խաղաղ պիտի ապրինք եւ ուրիշներուն ալ սիրով օգտակար պիտի ըլլանք:
Այն ժամանակ, պիտի զգանք որ Աստուած ներկայ է մեր կեանքին մէջ որպէս հայր, Յիսուս՝ որպէս մեծ եւ սիրելի եղբայր, եւ բոլոր մարդիկ մեզի հետ միասին Աստուծոյ ժողովուրդը պիտի կազմեն աշխարհին մէջ:
Այն ժամանակ, պիտի երգենք ամէնքս միասին սաղմոսերգուին հետ, ըսելով.
«Երգեցէք Տեառն երգ նոր,
երգեցէք Տեառն ամենայն երկիր,
երգեցէք Տեառն եւ օրհնեցէք զանուն նորա» (Սղ. 95, 1-2). ամէն:
ՈւՇԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
Արբանեակային հեռարձակման նոր ալիքային հաճախականութիւնները
published Wednesday, 08 January 2014 at 12:46 by Tigran Avalyan

6 Յունուար 2014 – էն սկսեալ, Telepace հեռուստակայանը միայն Եւրոպայի եւ Միջին Արեւելքի համար, եթեր կը հեռարձակուի HD Ֆորմաթով: Այս պատճառով, փոփոխութեան պիտի ենթարկուին նաեւ արբանեակային հեռարձակման ալիքային հաճախականութիւնները:Բացի այդ, հարկաւոր է ձեռք բերել HD հնարաւորութիւն ունեցող ընդունիչներ:Ստորեւ, կը ներկայացնենք Telepace կայանի արբանեակային հեռարձակման նոր ալիքային հաճախականութիւնները:http://www.telepacearmenia.it/satellite.php
Satellite Eutelsat Hotbird 13B @ 13° E
Transponder Txp 89
Frequency 12476 MHz - Horizonatal (H)
FEC 3/4
Symbol Rate 29900 MSym/sec
Video PID 2041
Audio 1 PID 2042 (Italian)
Audio 2 PID 2043 (International)
Channel 515 decoder Sky HD
ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄ
24.12.2013 - Լիբանան
published Wednesday, 25 December 2013 at 11:55 by Tigran Avalyan

ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄ
Սուրբ Ծննդեան աստուածապարգեւ տօնին առիթով, ձեզի կը փոխանցենք ցնծութեան եւ յոյսի Հայրապետական պատգամը սիրեցեալ Առաջնորդներ, պատուարժան հովիւներ եւ կրօնաւորներ, սարկաւագներ, կուսաններ եւ ի սփիւռս աշխարհի գտնուող բարեպաշտ հաւատացեալներ Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ։
Ս. Ղուկասի Աւետարանին մէջ կը կարդանք հրեշտակին խօսքը Բեթղեհէմի հովիւներուն.
«Ահա ձեզի կ'աւետեմ մեծ ուրախութիւն մը, որ բոլոր ժողովուրդինը պիտի ըլլայ։
Այսօր, Դաւիթի քաղաքին մէջ, ձեզի Փրկիչ մը ծնաւ, որ Օծեալ Տէրն է» (Ղկ 2, 10-11)։
Վերոյիշեալ Ս. Աւետմանին խօսքը մեզի ոչ միայն ուրախութիւն կը պատճառէ, այլ մանաւանդ մեզի նոր յոյս մը կը ներշնչէ, որ կը յաղթէ մեզ շրջապատող բոլոր դժուարութիւններուն եւ կը փարատէ մեր բոլոր մտահոգութիւնները:
Եթէ առօրեայ լուրերուն հետեւինք, միեւնոյն անկայուն վիճակ մը եւ անապահով մթնոլորտ մը կը գտնենք, որ մեզի անհանգստութիւն եւ անձկութիւն կը պատճառեն, եւ որ մօտ կամ հեռաւոր ապագայի վրայ լոյս կամ յոյս չեն սփռեր:
Մենք մեզի կը հարցնենք. Արդեօք մեր Հայր Աստուածը չ՞ի տեսներ մեր ձաւերն ու նեղութիւնները, եւ միջոց չուն՞ի արդեօք մեզի օգնութեան հասնելու:
Արդե՞օք մեր Հայր Աստուածը լուծում չունի տալու, 3 տարիէ ի վեր տառապող ժողովուրդներուն, արաբ երկիրներուն մէջ տիրապետող պայքարներուն պատճառով, անոնց վերջ տալու համար:
Մեր Հայր Աստուածը կարողութիւն չո՞ւնի արդեօք կեցնելու գաղթականութեան հոսքը եւ ստեղծուած անարդար կացութիւնը, որուն զոհ կ'երթան հարիւր հազարաւոր անմեղ ընտանիքներ:
Արդե՞օք մեր Հօր Աստուծոյ ձեռքը չի հասնիր վերջ տալու համար քրիստոնեաներու ցաւերուն, որոնք կը թալանուին, կը սպաննուին եւ երբեմն ալ կը նահատակուին՝ իրենց քրիստոնեայ հաւատքին հաւատարիմ մնալու համար:
Սիրելիներ, մեր Հայր Աստուածը ամէն բան կը տեսնէ եւ դարերու ընթացքին միշտ պատասխան տուած է նման տմարդի եւ անարդար դէպքերուն:
Նախ եւ առաջ, մեր Հայր Աստուածը մեզի աւետեց եւ յատուկէն այսօր կը շարունակէ մեզի աւետել փրկչին ծնունդը՝ Յիսուս Քրիստոսը, որ աշխարհ եկաւ մարդիկ Աստուծոյ զաւակ դարձնելու եւ իրարու հանդէպ սիրող եւ ներող եղբայրներ եւ քոյրեր վերադարձնելու համար: Յիրաւի, Ս. Պատարագին ընթացքին կ'երգենք. Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ, թշնամութիւնն հեռացաւ, սէրն ընդ հանուրս սփռեցաւ:
Յաճախ կը սպասենք որ մեր Հայր Աստուածը ամբարտաւանքներուն դէմ նոյն բռնակալ միջոցները գործածէ, անօրէններուն դաս տայ եւ չարին վերջակէտ մը դնէ: Այս մտածելակերպը, սիրելի եղբայրներ եւ քոյրեր, կը նշանակէ որ մենք Աստուծոյ ծրագիրները չենք հասկցած տակաւին: Կը նշանակէ որ Սուրբ Գիրքը չենք կարդար, ընբռնելու համար Աստուծոյ իմաստուն ծրագիրները եւ անցեալին մէջ Անոր կատարած փրկարար գործերը:
Այս մտածելու ձեւը կը նշանակէ որ մենք տակաւին աշխարհիկ մտայնութեամբ կ'ապրինք, եւ ասոր համար կը գայթակղինք Աստուծոյ ընթացքէն, ինչպէս առաքեալները գայթակղեցան Յիսուսի չարչարանքներուն, խաչելութեան ու մահուան առջեւ:
Բայց առաքեալները, Յիսուսի յարութենէն ետք, հասկցան Աստուծոյ ծրագիրը, որ կ'ուզէ աշխարհը փրկել սիրով եւ ոչ ուժով: Անոնք պատրաստ եղան այս բարի լուրը աւետել բոլոր մարդոց եւ իրենց կեանքն իսկ զոհել Աստուծոյ սիրոյ ծրագիրը իրագործելու համար:
Եւ ահա այսօր երկնքին մէջ բիւրաւոր սուրբեր եւ Քրիստոսի վկաներ ունինք, որոնք Աստուծոյ փրկարար գործը հասկցան եւ չվարանեցան ամէն զոհողութիւն յանձն առնել՝ մարդոց աւետելու համար այս բարի լուրը, եւ դարձան իսկական առաքեալներ իրենց սերունդէն ու միջավայրէն ներս:
Ասոնք հասկցան Աստուծոյ սիրոյ ծրագիրը եւ զայն ապրեցան ու քարոզեցին:
Ասոնք ուրախ կեանք մ'ունեցան եւ հազարներ ուրախացուցին իրենց բարի օրինակովը:
Ասոնք յոյսով ապրեցան եւ իրենց շրջանակին մէջ բիւրաւոր մարդոց յոյս սփռեցին:
Ասոնք իմաստ տուին աշխարհի ելեւէջներուն եւ իրենց կեանքի վկայութեամբը համոզեցին շատերը, որ կարելի չէ չարով չարին յաղթել, այլ միայն՝ ներողամտութեամբ եւ սիրով: Այս է քրիստոնեայ սկզբունքը:
Այս նիւթին առընչութեամբ, Ս. Պօղոս յստակ կերպով կը բացատրէ հռոմէյացիներուն այս վիճակը, երբ կ'ըսէ. «Եթէ թշնամիդ անօթի է, կերցո՛ւր անոր, եթէ ծարաւի է, խմցո՛ւր անոր. այսպէս ընելով՝ հրաբորբոք կայծեր կը կուտակես անոր գլխուն վրայ»: Այսինքն, քու այս ընթացքովդ, մեղաւորը՝ բարի գործերդ տեսնելով խղճի խայթ պիտի ունենայ, որ զինք պիտի մղէ դարձի գալու: Եւ Ս. Պօղոս կը շարունակէ իր խօսքը ըսելով. «Մի՛ յաղթահարուիր չարէն, այլ՝ բարիով յաղթէ չարին» (Հռ. 12,20-21):
Այս իմաստով է որ, սիրելիներ, Յիսուսի Ծնունդը յոյսի տօն մըն է մեզի համար, որովհետեւ ան կը յաղթէ մեր յոռետեսութեան: Այսպէս կ'արտայայտուի Նորին Սրբութիւն Ֆրանչիսկոս Սրբ. Պապը, երբ կ'ըսէ. Յիսուսի ծննդեան տօնը մեզի կը յիշեցնէ որ Աստուած մեզի հետ է եւ թէ Աստուած մեր վրայ իր վստահութիւնը դրած է: Աստուծոյ Որդին մարդացաւ որպէսզի միշտ բնակի մեր մէջ՝ թէ մեր ուրախութիւններուն եւ թէ մեր ցաւերուն ատեն: Ուստի, աշխարհը արցունքներուն հովիտ մը չէ այլեւս եւ բնաւ պիտի չըլլայ ասկէ վերջ, քանի Աստուծոյ Միածին Որդին բնակեցաւ անոր մէջ, եւ ուզեց մարդոց կեանքին բաժնեկից դառնալ: Արդարեւ, Յիսուս չծնաւ իտէալական աշխարհի մը մէջ, այլ՝ իրական աշխարհի մը մէջ ուր, լաւ կողմերուն առընթեր, կային նաեւ չարութիւններ, խեղճութիւններ եւ պատերազմեր: Յիսուս ապրեցաւ այս տեսակ աշխարհին մէջ՝ իր սահմաններով եւ իր ցաւերով:
Սիրելիներ, Յիսուս միշտ մեզի հետ է: Արդեօք կը հաւատա՞ք այս խօսքին: Յիսուս մեզի հետ է իր ծննդեան օրէն ի վեր, եւ միշտ մեզի հետ պիտի մնայ մեր պատմութեան ընթացքին, որպէսզի մեզ վերցնէ մեր դժուարութիւններէն եւ մեր մեղքերէն: Այս է մեծ նուէրը որ Մանուկ Յիսուսը մեզի կը շնորհէ այսօր: Ան մեզի նոր թափ մը կու տայ, որպէսզի չընկճուինք մեր յուսալքումներուն եւ մեր տխրութիւններուն ծանրութեան տակ: Որովհետեւ, նոր թափը որ Յիսուս մեզի տուաւ, կը ջերմացնէ մեր սիրտը եւ զայն կը փոխէ: Ուստի, Յիսուսի Ծննդեան տօնը մեզի բարի լուր մը կը բերէ՝ որ մենք անձնապէս եւ մեծապէս Աստուծմէ սիրուած ենք: Աստուած չի պատմեր միայն իր սէրը մեզի, այլ՝ այդ սէրը մեզի հայրաբար կը փոխանցէ: Ասոր համար, ներկայ մեր ցաւերուն եւ նեղութիւններուն մէկտեղ, Ծննդեան տօնը մեզի կը շնորհէ յոյսի եւ ուրախութեան նշաններ: Յիսուսի Ծնունդը մեզմէ ամէն մէկուն սփոփանք, զօրակցութիւն եւ մխիթարութիւն կու տայ:
Յոյժ սիրելիներ, մեր վստահութիւնը դնենք Աստուածամօր բարեխօսութեան վրայ, Ան որ եղած է Յիսուսին մայրը եւ մեր երկնաւոր մայրը, որպէսզի այս Ծննդեան տօնին առիթով, Ան մեզի օգնէ կարենալ ճանչնալու համար մեր ընկերոջ դէմքին վրայ, մանաւանդ ամենատկարին մօտ, ճանչնալու Մարդացած Յիսուսին դէմքը. ամէն:
Յիսուս ծնաւ եւ յայտնեցաւ – Օրհնեալ է Յիսուսին Ծնունդը
 Ներսէս Պետրոս ԺԹ.
Կաթողիկոս Պատրիարք Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկէ Հայոց
© Copyright 2008-2014 TelepaceArmenia.it. All rights reserved.
Webdesign by Fabio Celidonio.

Facebook RSS
Նուիրատուութիւն
PROCURA DEL PATRIARCATO ARMENO CATTOLICO
Banca UNICREDIT Spa
IBAN: IT 80 D 02008 05075 000401457699
BIC SWIFT: UNCRITMM
Donate to
Telepace Armenia
with PayPal.